IACM Üzleti Akadémiája  |  Magyar Coachszövetség  |  Online tanácsadás    
ISKOLÁNKRÓL
 
 
INFÓ  
ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, LEGENDÁNK
 
 

Vita nuova (Új élet)
Ontológiai coaching legendája »

 
 

Válasz a rousseau-i kérdésre:
Mi az iskola?

Általános iskolában mindnyájunknak szembesülni kell azzal a kellemetlen helyzettel, amikor a hetyke Laczfi nádor útbaigazítást kér Arany János főszereplőjétől, Toldi Miklóstól: "Hé, paraszt! Melyik út megyen itten Budára?". Aztán előbb, mint utóbb komolyra fordul a dolog, felelnünk kell az "anyagból". Pontosabban "lefeleltetnek bennünket".

Vannak győztesek és vesztesek, meg a közepesek, akik közéjük szorulnak. Az iskolai évek oly módon befolyásolják probléma-megoldási módszereinket, hogy észre sem vesszük. Mi is a probléma? Meg kell érteni a Toldit, mégpedig úgy, hogy ez a tanárnak is tessék. A felelés pedig a probléma-megoldás paradigmája. Az iskolán túli problémaszituációkat gyakran (persze öntudatlanul) megpróbáljuk megfeleltetni az iskolai helyzeteknek.

Kedvenc fogalmi metaforánk: az ÉLET ISKOLA. Az élet bármely problémaszituációja, válsága vagy konfliktusa olyan, mint amikor a naplóban a "sors keze" a nevünkre bök, és a megoldás nem más, mint kitalálni, hogy mit szeretne hallani. A másik lehetőség a lázadás. Mivel a tanár nem érti a Toldit, nem működünk együtt vele. A harmadik lehetőség, hogy kinevezzük magunkat tanárnak, és mi "feleltetünk le" másokat az általunk preferált anyagból. Ha pikkelünk valakire, bármilyen értelmesen és érdekesen értelmezi Miklós dühét, megbuktatjuk. Akit megbukatunk, az utálni fog, és amint lehet, megpróbálja ő maga lenyomni torkunkon a "Hé, Paraszt!"-ot.

A problémakezelési technikák ezen a fent bemutatott mintán belül mozognak, ezért sikertelenek. Nem lépnek ki az ÉLET ISKOLA fogalmi metafora jól bevált keretrendszeréből, ahol valaki mindig tanít valakit, valaki veszít, megbukik (kirúgják az élet iskolájából). A Dr. Kollár Coaching által preferált és kidolgozott ontológiai alapú gondolkodás és tervezés előnye, hogy nem fogadja el azt az előfeltevést, miszerint a konfliktusokat az iskolai helyzet mintájára kell megoldani.

Platón Lakoma című művének főhőse, Szókratész (már megint iskola, igaz gimnáziumi tananyag, ha tanítják) azt állítja, hogy semmi máshoz nem ért, csak a szerelem művészetéhez, az erotikához. Hihetetlenül hangzik, hiszen Szókratészről azt állította a delphoi jósnő, aki köztudottan nem hazudik, hogy ő a világ legokosabb embere. A válasz nem triviális. A görög "szerelem" (eros) főnév és a "kérdez" (erotan) ige etimológiai kapcsolatban áll egymással. Szókratész azért lehet a szerelem művésze, mert a kérdezés művésze is egyben.

Az ontológiai coach ősmintája Szókratész, aki az ÉLET ISKOLA fogalmi metaforát az ÉLET CSÁBITÓ AJÁNLATOK SZÍNTERÉ-re változtatja. A coach olyan kérdéseket tesz fel, melyek a jövőt, mint vonzó látomást implikálják. Ez a coaching erotikus ontológiája! Az ontológiai alapú gondolkodás és tervezés annak a művészete, hogy miként lehet a "Hé, parasztot!" (vagyis a válsághelyzetet) úgy interpretálni, hogy a válságszituáció vagyis a "Hé paraszt!" bóknak vagy egyenesen csábító ajánlatnak tűnjék.

Az ontológiai alapú gondolkodás révén képesek vagyunk az iskolát CSÁBÍTÓ AJÁNLATOK SZÍNTERÉVÉ tenni mind a "tanárok", mind a "diákok" számára. Más szempontból viszont, ha az igazi tanárok közül is minél többen (az ontológiai szemlélet speciális tréningjeinek hatására) a szerelem művészeiként tekintenének magukra, és nem a "tananyag leadóiként", "nevelőként", az iskola, a tanítás csábító ajánlatok színterévé válna, azaz az élet valóban használható modelljévé. Ezáltal az iskola megtanítana arra, hogy vonzónak lássuk a konfliktusokkal terhes világot is, sőt képesek lennénk másokkal is vonzónak láttatni a valóságot.

A Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport erre törekszik: segít megérteni és előnyre fordítani a "Hé, Paraszt!" valódi, izgalmas üzenetét.

 
 
Így gondolkodunk a coachingról és mindennemű tanácsadásról
A coaching mint kreatív rombolás művészete »
 
 

Az Iskolánk filozófiája
Bepillantás néhány PREZI-nk segítségével az Iskolánk életébe és szemléletébe

Iskolánkról:

  • Egy PREZ-nk az Iskolánk 2010. évi pillanatairól.
  • Néhány speciális előadás vázlata:
    • "Bullshit"
    • "Cselevésre indító beszélgetés II." kivonat/ vázlat

2 PREZI az IACM-ről:

  • PREZI-nk az (egyik) álmunkról: IACM
  • "Városi levegő szabaddá tesz!" PREZI
 
 
Szakembereink
Tanáraink, tanácsadóink, szakmai együttműködők »
 
 
Együttműködők
Nemzetközi és hazai tagság, partnerség »Már kapható a könyvünk a LIBRI-ben és a Bookline-on is.

Itt olvashatók az ajánlások a könyvhöz.


Képzési rend: Képzési naptár


Dr. Kollár József: Az ontológiai coaching nemzetközi alapjai, sikerek és újdonságok (cikk)


Iskolánk Facebook oldala

Személyes kapcsolat a Facebookon

Iskolánkról szóló filmjeink:

 
 
Szófelhő »
 
 
 
 
 
Dr. Kollár Coaching Budapest/Hungary, Rőzse u. 6-8. 4. ép. 41. | Tel.: +36 30 33 11 878 | Információ az Iskoláról |  
A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó -hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki.
Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."

"A képzésük programját áttanulmányoztam, hasznosságáról és tartalmi relevanciájáról meg vagyok győződve."

Dr. Hoffmann Orsolya
Kodolányi János Főiskola intézetigazgató, főiskolai tanár

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben...
biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Balról beúszó fix box