CSELEKVÉSKÖZPONTÚ -ONTOLOGICAL- COACHING®

 

Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport - Innováció és Stílus

Magyar Coachszövetség KA - International Association of Coaching and Mediation European Chapter

többszörösen akkreditált képzései

multinacionális környezetben bizonyított coach-trénerekkel

A múlt elmúlt, a jövő még nincsen - azt kell megtervezni ma!

 

 

 

 

Partnerei vagyunk az amerikai Akkreditált Coachok Szövetségének

Tagjai vagyunk az International Association of Coachingnak

Tagsági szám: 113376


 

Dr. Kollár Coaching

csapatépítő tréningek

személyiségfejlesztő kurzusok

egyszemélyes, face to face coaching

Life és Business Coach szakképzés

 

 

 

Gondolkodj másként!

 

 

 

Tanfolyamok

Life -ontological- coach,

személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzsere

(personal consulting)

 

magyar coachszövetség ka és az IACM, International Association of Coacing and mediation, valamint a Dr. kollár coaching iskolacsoport

szervezésében

új csoport indul:

2011. szeptember 24-én

 

Államilag elismert, regisztrált és többszörösen akkreditált

(FAT, PAT, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

Life -ontological- coach,

személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzsere

(personal consulting)

 

Egyben az igazságügyi mediátor képesítést is biztosítjuk

 

 

 

Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb 30 life coach közül 7 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki!

Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni.

 

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS

MULTINACIONÁLIS, non-profit, valamint face to face coaching-tanácsadási KÖRNYEZETBEN igazolt gyakorlattal bíró, FOLYAMATOSAN SIKERREL teljesítő, referált COACH-TRÉNEREKKEL!

 

 

MI A COACHING?

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

KÉPZÉS EREDMÉNYE, TANÚSÍTVÁNY

MODULOK (SZINTEK)

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

ÓRAREND, TANTÁRGYAK

TANÁROK, OKTATÓK

CSOPORTINDÍTÁS

TANFOLYAM HELYE

OKTATÁSI NAPOK

KÉPZÉSI FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS,

KÉPZÉS DÍJA

  Beiratkozom


Mit kínálunk?
 • Az International Association of Coaching and Mediation (IACM), valamint a Magyar Coachszövetség KA által is ellenjegyzett magyar és angol nyelvű bizonyítványt
 • Piacképes képzéseket, a munkaerőpiacon pénzre váltható ismereteket, képességeket, kompetenciákat
 • Olyan tudást, kézzelfogható módszertant, ami a praxisunkban bevált és azóta is sikeresen alkalmazzuk
 • Egyetemi tanárok, valamint sokéves tapasztalattal rendelkező, multinacionális környezetben bizonyított, minősített coachok egyedülálló, hatékony
  tanítási módszereit
 • Online is letölthető tananyagokat
 • A tanulás során egyéni haladást segítő mentori tevékenységet,
 • A Magyar Coachszövetség és az IACM hazai, nemzetközi szakmai és hallgatói szövetségét

Kinek ajánljuk?

 

Mindenkinek, akiket érdekel az életvezetési helyzetekben (család, párkapcsolat) és a legkülönbözőbb szerveződésekben (cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező konfliktusok, elakadások, szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, a mediáció és a coaching, illetve ezek speciális irányai.

 

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, trénereknek... mindazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják a vitarendezési, életjavítási, szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, valamint azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, azaz a mediációt és a coachingot, a tréneri és a tanácsadói munkát hivatásszerűen akarják művelni (többek között speciálisan az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett, illetve ide jelentkezni szándékozó közvetítőknek -akkreditált igazságügyi, gazdasági mediátoroknak is alkalmas továbbképzés-).

 

Célunk, hogy a teljes képzési rendszerünkben olyan szakembereket képezzünk, akik átlátják az információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be. 

 

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos karriertervezést és a mindennapok menedzselését. 

 

Posztgraduális képzésünket azok számára ajánljuk, akik coachként kívánnak dolgozni, vagy egyszerűen „csak” fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását. Valamint azoknak is, akik jelenleg tanácsadó-szervezetet irányítanak. vagy szeretnének vezetni, illetve tanácsadókként, trénerekként tevékenykednek vagy ilyen irányú terveket szőnek. Képzésünk azok számára is perspektívákat nyújt, akik szeretnék cégüket, szervezetük sikeresebben működtetni, vagy új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek.

 

A cselekvésközpontú ontológiai coaching egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A végzett hallgatók az igazságügyi gazdasági (párkapcsolati, válási) mediáció, és a life coaching területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket.

 

A  képzésünk mindenben megfelel egyebek mellett a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak is, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést is biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyamnak.

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

Beiratkozom


Oktatás célja

Egy rendszer (bármilyen szervezet: család és nagyvállalat) változatlanságát, paradox módon, gyakran a benne végbemenő változások idézik elő. Ugyanakkor a változások elmaradása miatt az adott szerveződés összeomolhat, azaz, a benne cselekvő ágensek akaratával szöges ellentétben, megváltozhat.

 

Az állandóságra való törekvés tehát gyakorta a változás legfőbb motorjává válik. És fordítva is igaz: a rendszeren belüli változtatásokra irányuló szándékok viszont az adott szisztéma változatlanságának, rugalmatlanságának legfőbb okai lehetnek. 

 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik átlátják az információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be. 

 

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra tudatos karriertervezést és a mindennapok menedzselését. 

 

 

Az ontológiai coaching egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A végzett hallgatók a mediáció, a life coaching területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket.

Beiratkozom


A képzés eredménye

 

Napjainkban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embertársainknak van szükségük hasznos tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik vezetőként, vállalkozóként a munkahelyükön, vagy a magánéletükben segítséget igényelnek, valamint azoknak is, akik szeretnék jobban kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, sikeresebbek, kreatívabbak, elégedettebbek akarnak lenni az életük különféle területein.

 

Az itt végzett hallgatók egyaránt képessé válnak arra, hogy

vezetőként

     ·  átfogóbb képet kapjanak szervezetük működéséről, ezen belül a saját

        tevékenységről és alkalmassá válnak arra, hogy kreatívan szervezzék, irányítsák,

     ·  összehangolják a karrierjüket a magánéletükkel,

     ·  a karriekjüket is innovatív módon alakítsák.

tanácsadóként

·  az információs társadalomban működő szerveződések minden szintjén kompetens

   módon vegyenek részt az operatív feladatok megoldásában és a stratégiai célok

   kitűzésében, megvalósításában,

·  támogassa az őt megbízó szervezet vezetőjét, vagy vezetőit a képességei

   kiteljesítésében,

·  személyi életvezetési tanácsadóként segítséget nyújtson a hozzá forduló

   szervezetvezetők, vagy más magánszemélyek számára.

 • alkalmas a személyi és személyközi kapcsolatokban jelentkező válsághelyzetek kanalizálására, a krízis legyőzését támogató reziliens magatartásmintázatok bemutatására és a viselkedés kialakítására,

 • képes arra, hogy a válságot előidéző okok köréből kiválassza azokat az problémákat, amelyek megoldása a leghatékonyabban segíti a krízis felszámolását,

 • nem a személyiség egészét akarja átalakítani, hanem fel tudja mérni a segítséget kérő személy képességeit és erőforrásait és ezekre támaszkodva dolgozza ki a megoldáshoz vezető stratégiákat,

 • elsajátítja a logika alapvető összefüggéseit, ami lehetővé teszi számára, hogy megfelelő módon tudjon érvelni, meg tudja különböztetni az érvényes következtetéseket az érvénytelenektől,

 • rendszerszemléletben gondolkodva részt tud venni a különböző típusú stratégiák kialakításában az ötletektől azok megvalósításáig,

 • képes egyes projektek sikeres végrehajtásának menedzselésére,

 • alkalmas a szükséges csoportok megszervezésére és irányítására,

 • segíti az adott szervezet megfelelő működését biztosító tanulási folyamatok egyes fázisait, annak révén, hogy a rábízott munkacsoportokban, alegységekben (akár egyének szintjén) megteremti a tanuláshoz szükséges optimális feltételeket,

 • olyan részleteiben kidolgozott modellvilágokat (explicit ontológiákat) tud létrehozni, amelyekkel a leghatékonyabban segíti a konkrét problémák rendezését,

 • a válság felszámolásának érdekében olyan heurisztikákat működtet, amelyekkel képes kiválasztani a lehetséges megoldási alternatívák (víziók) közül azokat, amik az adott helyzetben leghatékonyabban segítik a megoldást. Ezeket a víziókat kvázi mérnöki pontossággal programokká tudja alakítani miközben mindaddig, míg a cochi nem tudja ezeket készségszinten használni, addig a „Life (ontológiai) coach”egy virtuális inkubátort von köré,

 • képes új normarendszer kialakítására és elfogadtatására azokkal az ipari társadalomban szocializálódottak nevelési elvek, erkölcsi értékrendekkel szemben, melyek nehezen illeszkednek az új generáció életformájához,

 • szervezetén belül sikeres kommunikátorrá válik,

 • képes a tanácsadói és döntési helyzetekben hitelesen és meggyőzően fellépni

A résztvevők a képzés során választ kapnak a legfontosabb kérdésekre, hogy mi a coaching, hogyan segít, kit támogat a coach. A képzés nagymértékben gyakorlatorientált. Ez egyrészt segíti a legújabb kutatási eredményeket integráló, Magyarországon egyedülálló, új tantárgyak elsajátítását, másrészt a későbbi vezetői, vagy tanácsadói munka sikerét.

 

Az ontológiai coaching egy új, de többszörösen kipróbált, nagyon hatékony módszer. A végzett hallgatók az igazságügyi mediáció, a life coaching területén is bátran vállalhatnak ügyfeleket.

Beiratkozom


A tanfolyamon kiadott tanúsítvány

 • 2 önálló szakmát adunk: Mediátor, life  coach. A képzés 3 egymásra épülő modulból áll (LC1, BC2, MC3 jellel), amelyek külön-külön és párhuzamosan is elvégezhetők, mindegyik önálló képesítést ad.

 • Az International Association of Coaching and Mediation (IACM) és a Magyar Coachszövetség KA által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

 • Igazságügyi mediátor cím is megszerezhető: a végzet hallgatók akkreditált igazságügyi mediátor cím megszerzésére is jogosultak a moduloknál megadott képzettség mellett, mert az IRM hivatalos képzési programnak fogadta el.

A képzésünk mindenben megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyam.

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek is és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

 

Az International Association of Coaching and Mediation (IACM), valamint a Magyar Coachszövetség KA által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

Beiratkozom


MODULok és a továbbtanulás

 

"LC1. MODUL/SZINT" (120 óra):

life coach szint

személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzsere

personal coansulting

2011. július 25-től  

ősszel: 2011. szeptember 24-től           

(tanítás minden hónapban 3 szombaton 10-18 óráig)

 

Továbbtanulási lehetőség:

 

"BC2. MODUL/SZINT" (120 óra):

SUPERIOR business coach szint

Felsővezetői döntésmenedzser

2011. szeptember 24-től 

vagy

2012. március 3-TÓL          

(tanítás minden hónapban 3 szombaton 10-18 óráig)

 

 

"mc3. MESTER COACH SZINT" (120 óra):

mester coach szint

Tréner-szupervízor     

 

(LC1., illetve a a BC2. szint elvégzése után kezdhető)

2011. szeptember 24-TŐL

vagy

2012. március 3-TÓL

(tanítás minden hónapban 3 szombaton 10-18 óráig)

Beiratkozom


kurzus kezdési időpontja és az oktatási napok

 

Részletes órarend (a vonatkozó csoportoknál feltüntetett tematika)

További információk a tantárgyakról

 

2011-ben induló csoportoknak- kezdő csoport (1. tavaszi csoport)

kezdés: 2011.03.12-én

március  12., 19.

április 2., 9., 16.

május 7., 14., 21.

június 4., 11., 18.

július 2.

Vizsga:  2011. július 23-án, vagy szeptember 17-én.

 

2011-ben induló csoportoknak- kezdő csoport (2. tavaszi csoport)

kezdés: 2011.04.02-án

április 2., 9., 16.

május 7., 14., 21.

június 4., 11., 18.

július 2., 9., 16.

Vizsga:  2011. július 23-án, vagy szeptember 17-én.

 

2011-ben induló csoportoknak- kezdő csoport (3. tavaszi csoport)

kezdés: 2011.05.14-én

május 14., 21., 28.

június 4., 11., 18.

július 2., 9., 16.

augusztus 6., 13., 27.

Vizsga: szeptember 17-én.

 

2011-ben induló csoportoknak- kezdő csoport (4. tavaszi csoport)

kezdés: 2011.06.25-én

június 25.

július 2., 9., 16.

augusztus 6., 13., 27.

szeptember 3., 10.,17.

október 1., 8.

Vizsga: október 15-én.

 

2011-ben szeptember 24-én induló csoportoknak (őszi csoportnak)

kezdés: 2011.09.24-én

szeptember 24.

október 1., 8., 15.

november 5., 12., 19.

december 3., 10., 17.

2012. január 7., 14. Vizsga: 2012. január 21-én.

 

Gyakorlati jegyek az év közbeni teljesítményeik átlagaként alakul.

Beiratkozom


a tanfolyam ára

LC1. szint ára 290.000 Ft

4 részletben való kamatmentes részletfizetés lehetséges (Regisztrációhoz: 80.000 Ft, majd 3 hónapon át havi 70.000 Ft). 

A képzési díj tartalmazza a tananyag költségét (online letölthető beiratkozás után kapott jelszóval), a tankönyv online verzióját (nyomtatva kedvezményes hallgatói ára a Magyar Coachszövetség támogatásával: 2.900 Ft) konzultációs alkalmakat (EGYÉNI MENTORING TÁMOGATÁST) és a vizsgadíjat is.

1 modul, illetve szint 1 félévet jelent (120 óra).

Beiratkozom


TANFOLYAM HELYE

1075 Budapest, Dohány u. 73-75., I. emelet, 17-es kapukód

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Blaha Lujza tértől 3 percre)

Jó parkolási lehetőség.

Képek az oktatási termekről

Beiratkozom


a jelentkezés feltétele

A képzésben való részvétel feltétele

BA, vagy azzal egyenértékű végzettség (egyetemi, főiskolai diploma).

 

A modulok egyenként elvégezhetők a szakmai vezető egyedi elbírálással kiadható engedélye mellett középfokú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén is.

 

Érdeklődni lehet munkaidőben:

06 30 3311878

Beiratkozom


oktatók

 

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS

MULTINACIONÁLIS KÖRNYEZETBEN FOLYAMATOSAN SIKERREL BIZONYÍTOTT COACH-TRÉNEREKKEL!

 • Dr. Kollár József phd, Licentiate MASC IACM -International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner, egyetemi tanár (BTK PPKE)

 • Dr. Bányai Ferenc phd, akkreditált igazságügyi mediátor, egyetemi tanár (ELTE)

 • Dr. Tőzsér János phd, egyetemi tanár (ELTE), szakmai tanácsadó, meghívott előadó

 • Dr. Kollárné Déri Kriszti, Licentiate MASC IACM -International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner, Magyar Coachszövetség KA Kuratóriumi elnöke, non-profit master coach

 • Vámosné Sinkó Klára, MAC Magyar Coachszövetség-IACM, leader IACM European Chapter, multinacionális környezetben dolgozó master coach (ING)

 • abaházy noémi, MAC Magyar Coachszövetség-IACM, interkulturális környezetben dolgozó master coach

 • és további meghívott coach-trénerek (pszichológus, szociológus alapképesítéssel)

Szakmai vezetőnkről tájékozódhat bővebben Dr. Kollár József phd.

itt -> és itt ->

Beiratkozom


oktatott tárgyak

Téma száma

Tantárgy megnevezése

Maximális óraszám

Kötelező óraszám

Követelmény

LC1. Modul: Személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzsere

Personal consulting

1. 

 

Etika (e.a.)

10

10

IV

2. 

 

Érvelés és vitakultúra (e.a.)

10

10

IV

3. 

 

Rugalmas alkalmazkodás, avagy a reziliencia művészete (e.a.)

10

10

SZV

4. 

 

Mediáció elmélete és gyakorlata

(szem.)

Helyzetfüggő vezetés

gyakorlat

Csapatépítő gyakorlatok

gyakorlat

 

60

60

SZV

5. 

 

Mentalizációs technikák (szem.)

10

10

gyakjegy

6.

 

Saját élményű coaching és mentoring I. gyakorlat

10

10

gyakjegy

7.

 

Alternatív jövőképek (szcenáriók) készítése I.

gyakorlat

10

10

gyakjegy

Beiratkozom


MI A COACHING?

A coaching terminus az edzést, pontosabban az edző által végzett munkát jelöli. A coaching az Amerikai Egyesült Államokból indult útjára. A sportpszichológiából a 80-as évek elején került be az üzleti világ és a személyközi kapcsolatok hatékonyabbá tételére irányuló módszerek fogalomrendszerébe.  

 

Az információs társadalomban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embereknek van szükségük tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik szeretnének többet kihozni magukból, sikeresebbek, elégedettebbek kívánnak lenni az élet bármely területén.  

 

 

Mikor vehető igénybe a coaching?

 

Ha életvezetési tanácsokra (Life Coaching) van szükségünk, amikor egy adott életszituációban elakadunk, és tovább szeretnénk lépni, amikor inspirációra van szükségünk, amikor problémánk adódik egy helyzettel, egy másik emberrel, vagy ha vezetőként a vezetői munkában "beszélgetőtársra" (Business Coaching) vágyunk. 

 

Olyan, híd szerepet betöltő szakembereket szeretnénk képezni, akik többek között a bölcsésztudományok elsajátítása során megszerzett képességeiket a munkaerőpiac korábban előlük elzárt területein is hasznosítani tudják. A képzés során eltérő hard skillsekkel rendelkező hallgatók megtanulnak egy nyelven beszélni egymással (transzdiszciplinaritás) és ezáltal saját és mások szakterületeire új módon tekinteni. Erre azért van szükség, mert így tudnak lehet hatékony választ adni az információs társadalom kihívásaira azáltal, hogy egyrészt képesek lesznek integrálódni egy nagyobb interdiszciplináris szerveződésbe (átviszik és meghonosítják a különféle diszciplinákra jellemző speciális ismereteket), másrészt megőrzik, sőt megerősítik az eredeti foglalkozásukból származó identitásukat.

 

Valamennyi szakember akkor válhat sokszínűvé és valóban eredményessé, ha felismeri, hogy a különféle tudományágakból származó tudást eredeti módon kell kombinálni és erre képessé is válik a szakirányú továbbképzés elvégzése után.

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

Miért nem működnek hatékonyan más coaching-technikák (pl. a megoldásközpontú coaching)?

 

A következő kvázi-definíció (mely bevett coaching-meghatározásnak tekinthető) a magyarországi coach-cégek honlapján olvasható:

„A coaching nem a problémával foglalkozik. Kérdései a jövőre és kizárólag a megoldásra vonatkoznak. >>Mi az, amit el akar érni?<< >>Hogyan akarja másként (jobban) tenni a jövőben?<<”

A megfogalmazott cél tehát az, hogy a problémák öncélú boncolgatása helyett a felek a megoldásokra koncentráljanak. Sajnos a choachi (tanácsadást kérő személy, vagy szervezet) éppen azt nem tudja, hogy milyen lenne számára az a kívánatos jövő, amelyet részleteiben is képes bemutatni, elemenként megtervezni, hiszen a válságkezelés során rendelkezésre álló képességei, illetve fogalmi apparátusa nem teszi lehetővé, hogy létrehívja a kívánatos jövőt.

Ha erre egyébként képes volna, nem venne igénybe coachot.

A radikális fogalmi újítások szisztematikus előrejelezhetetlenségének törvényéből adódóan ez a vállalkozás annál kivihetetlenebb, minél nagyobb változásra lenne szükség.

 

Miért működik az általunk kifejlesztett ún. cselekvésközpontú Ontológia coaching?

Bár elfogadjuk a megoldásközpontú coaching előfeltevését, mely szerint a problémaszintről a megoldás szintjére kell emelkedni, viszont a kívánatos jövő kialakítást nem bízzuk a véletlenre. Módszerünk alapján a coach és a coachi hasonlóan működik, mint egy heurisztikákat felfedező program, melynek egyik beépített metaheurisztikája folyamatosan analizálja, hogy mely heurisztikák vezetnek (a kívánt jövőt leíró) eredményes fogalomalkotáshoz, és melyek nem. Utóbbiakat közösen átalakítjuk, előbbieket továbbfejlesztjük.

 

A heurisztikák révén olyan mikrovilágokat hozunk létre, melyek világos inputtal és outputtal bírnak, és jól átlátható, valamint uralható ún. „gyenge ontológiával” rendelkeznek. A gyenge ontológia lehetővé teszi, hogy megszabadítsuk a coachit a viselkedését (önmaga számára láthatatlanul) programozó fogalmaktól és fogalmi metaforáktól (pl. különféle bűntudat-generátoroktól és önvédelmi mechanizmusoktól). A coaching során  – egyebek mellett új fogalmi metaforák bevezetése, valamint NLP-technikák révén – közösen létrehozott ontológiák olyan modellként szolgálnak, melyek lehetővé teszik a kívánt jövőbeli világok felépítését, belakását és kreatív továbbfejlesztését.

 

Cél, hogy a coachit olyan ún. holonikus rendszerré alakítsuk, amely két alaptulajdonsággal jellemezhető: az önállóságra való törekvéssel és az együttműködésre való hajlandósággal. Ha az önálló feladatmegoldás során kooperálnia kell, akkor kreatív módon képes rá, miközben továbbra is autonóm döntéshozatalra alkalmas személy marad.

 

Módszerünk arra (a korunk kognitív tudományából származó, más coaching technikák által nem kellően respektált) felismerésre épül, amit összefoglalóan a "megtestesült elme" (embodied mind) névvel illetnek. Az elme megtestesüléséről szóló elméletekben az a közös elem, hogy ember és világ, illetve test és elme elválaszthatatlan egységet alkotnak. Ennek az a következménye, hogy az elme és a külvilág közötti határ elmosódik, az elmék túlfolynak az agyakon (extended mind), vagyis az ember nem modellezhető a neki otthont adó világ nélkül. Ezért szánunk fontos szerepet az a jövőkép kialakításakor az ontológiák létrehozásának.

Az általunk kifejlesztett Massachusetts-módszer különféle módszereket és technikákat (pl. mediáció, mentalizációs technikák, reziliencia gyakorlata, fortsighting) integrál.

 

2 képzési típus között lehet választani

 

 

1. Tanácsadás-orientált Coach képzés

Emeltszintű gyakorlati képzés: a 2. képzési típushoz képest további 50%-kal több gyakorlatot tartunk.

A képzés része a szomatikus coaching is, mely a szóbeli önkifejezés mellett a nonverbális kommunikációra (testtartás, testbeszéd,  érzelmek, hangulatkezelés) is jelentős hangsúlyt fektet.

Fő cél: A legkülönbözőbb tanácsadási helyzetekre (life és business coaching) való professzionális felkészülés.

 

2. INTELLEKTUÁLIS ONIENTÁCIÓJÚ COACH KÉPZÉS

Hangsúly az ontológiai coaching elméleti módszerein, stratégiai irányainak megismerésén és abban való elmélyülésen van. Intellektuális kalandtúra, igen magas szakmai színvonalú kognitív tréning.

50% elmélet, 50% gyakorlat.

Fő cél: Biztos kézzel azonosítani, kiválasztani és alkalmazni az ontológiai coaching elméleti modelljeit.

 

Beiratkozom


Ajánlásaink

"A képzésük programját áttanulmányoztam, hasznosságáról és tartalmi relevanciájáról meg vagyok győződve."

Dr. Hoffmann Orsolya
Kodolányi János Főiskola intézetigazgató, főiskolai tanár

 

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 több ajánlás és referencia


Egyéb tanfolyamaink

LIFE -ontological- COACH képzés

BUSINESS -ontological- COACH képzés

INTERIM MENEDZSER képzés

MESTER COACH, tréner-szupervízor képzés

MEDIÁTOR képzés

MESTER MEDIÁTOR képzés, vagy továbbképzés a Life és a Business -ontological- Coach képzés keretében (LC1., vagy BC2. modul)

POLITIKUSI COACHING

MENEDZSER SELFSERVICE S E T egyéni és csoportos tréningek vezetőknek

Mediátor és Coach konferencia és szupervízió

Beiratkozom

vissza a lap tetejére

 

  TANÁCSADÁS, TERÁPIA

  Telefon: 06-30-33-11878
  E-mail:   

 

  Web:

  https://szervezetepites.hu

 

  MEDIÁCIÓ
  Telefon: 06-30-33-11878
  E-mail:   

 
  Web:

  http://mediacio.szervezetepites.hu

LIFE COACH SZAKKÉPZÉS, TRÉNINGEK

Telefon: 06-30-33-11878
E-mail:  
 

Web:

http://coachkepzes.szervezetepites.hu

 

SZEMÉLYES COACHING

Telefon: 06-30-33-11878
E-mail:   

Web:

https://szervezetepites.hu

 
 

Kulcsszavak:

coach, coachee, coachképzés, coach képzés, life, business, üzleti, gazdasági, coaching,  tanfolyam, szakképzés, posztgraduális  képzés, tréning,  felnőttképzés, ontological  coaching, ontológiai  coaching,

life coaching, bussines coaching, mediáció, mediátor, mediátor képzés, büntetőügyi mediáció, családi mediáció, tréner képzés, mentális wellness, tanácsadás, szupervízió.

 

Legutolsó frissítés

2011.07.30.

 

vissza a főlapra