http://www.pszichológusom.huDr. Kollár és társai egyéni, párkapcsolati és családi életvezetési tanácsadás, mediáció          bejelentkezés: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

 Éjjel-nappal hívható tanácsadás: 06-90-602-403 (emeltdíjas: 200 Ft+Áfa/perc)

Módszerünk

Elérhetőség Térkép Csapatunk Módszerünk Árak Képek

 

    Konzultációk (mediációk, terápiák)

 

  Szervezetfejlesztés

 

  RÓLUNK

    Elérhetőség

 

    Térkép

 

    Csapatunk

 

    Módszerünk*

 

    Árak

 

    Képek

 

  BLOGJAINK

  ONLINE

  TANÁCSADÁS

 

  Pszichotesztek

  Fórum

  Cikkek

  Újdonságok

  Linkek

 

  ELÉRHETŐSÉG

 

 

 Legutolsó frissítés

 2008.09.09.

 

  Megjelölheti kedvenc   

  honlapjaként:

  nyomja meg a CTRL +D   

  gombokat

Vissza a nyitólapra

Módszereink:

A problémákra modulokban keressük a válaszokat.

 

Főbb lépései:

 • problémfeltárás (személyes megbeszélés, mediáció tesztekkel, egyéni, vagy páros gyakorlatokkal),

 • stratégiaalkotás a probléma megoldására,

 • tréning a megoldások elsajátítására,

 • készségfejlesztés további problémák megoldhatóságára.

Életünket lényegileg maghatározza az állandóság és a változás kényes egyensúlya. A mindent átható változás ténye éppen akkor lett az európai tudat számára megtapasztalhatóvá, amikor az állandóság fogalmát sikerült megragadnia.

Egy rendszer (család, párkapcsolatban élők, szinglik és bármilyen szervezet) változatlanságát, paradox módon, gyakran a benne végbemenő változások idézik elő. Ugyanakkor a változások elmaradása miatt az adott szerveződés összeomolhat, azaz, a benne cselekvő ágensek akaratával szöges ellentétben, megváltozhat. Az állandóságra való törekvés tehát gyakorta a változás legfőbb motorjává válik. A rendszeren belüli változtatásokra irányuló szándékok viszont az adott szisztéma változatlanságának, rugalmatlanságának legfőbb okai lehetnek.

A konzultációk során célunk ezeknek a (gyakran a rendszer résztvevői számára is rejtett) folyamatoknak a feltárása, és ügyfeleink szándékával valóban megegyező változások elősegítése. Nem a problémákat előidéző indítékokat próbáljuk feltárni, hanem a szisztéma (itt és most) működéséből adódó anomáliák megszüntetésére vállalkozunk, egy olyan új fogalmi keret létrehozására révén, amely lehetővé teszi a rendszerből való kilépés katartikus élményének átélését: az attitűdváltást.

 

Tapasztalataink szerint az egyéni és párkapcsolatai nehézségek igen jelentős része a coaching eszköztárával, mediációs és új terápiás módszerek speciális kombinációjával oldható meg.

Meggyőződésünk, hogy a kapcsolati válságok kezelése különféle szakterületek képviselőinek együttműködését igényli. Ezért úgy alakítottuk ki a szakmai közösségünket, hogy többfajta tudásterület művelője adja össze tudását: pl. elmefilozófus, közgazdász, coach, pszichológus.

 

Kinek segíthetünk?

Életvezetési nehézséggel küzdőknek (párkapcsolatot kezdőknek, újrakezdőknek, szingliknek, kisgyermekes szülőknek, tanulási, vagy kommunikációs problémáikat megoldani akaróknak, válófélben lévőknek).

 

Vezető szakembereink dolgozták ki a "Válási krízis-kezelési stratégiát":

párkapcsolatok megóvása, válás előtti, alatti állapotok kezelése, utánkövetés.

 

Tanácsadás menete:

1.  személyes konzultáció szakemberünkkel -vezető mediátor(ok) bevonásával-,

2. ez alapján a megfelelő tanácsadó munkatárs (coach, mediátor, pszichológus) felajánlásával a konzultáció folytatása.

 

Többféle eszköz mellett miért használhatjuk pl a tarotot?

"A tarot történetét könyvtárnyi irodalom dolgozta fel, s még ma is akadnak magyarázói, értelmezői. Court de Begelin francia teológus szerint a kártyák allegóriák, az ősi egyiptomi hieroglifák kifejezői. A svájci pszichoanalitikus, Jung a tartot-ban a nagy világvallások és mitológiai szimbólumok megörökítését látta, s mert úgy vélte, összefüggésben áll az álmokkal és a tudatalattiban felbukkanó képekkel, ezért analízisei során gyakran nyúlt a tarot-kártyához is."
(Forrás: Herczog Kata)

 

 

Azért tudunk az intézmények felmerülő problémáira –a stratégiaalkotástól a munkautasításokig– adekvát válaszokat adni, mert különféle tudományterületek elismert művelői vagyunk és hosszú gyakorlat áll mögöttünk.

Úgy tudunk működési folyamatokat létrehozni, ezáltal az adott szervezet tevékenységét felépíteni, majd szabályozni, hogy azzal az elvárható maximális teljesítményt érjük el.

Célunk, a jogszabályi követelményeknek megfelelő, hatékony vállalatirányítási folyamatok kialakítása és működtetése, melynek eredményeként  intézményük költséghatékonyan és professzionálisan tud megfelelni a változó piaci és tulajdonosi elvárásoknak

 

Mi az, amit szervezetfejlesztési munkánkkal biztosítunk?

 • Tükröt tartunk és visszajelzést adunk. Olyan információkkal és adatokkal segítjük a szervezetet, egyéneket, csoportokat, melyekkel teljesebb és reálisabb képet kaphatnak önmagukról. Az így nyert tudással  tartós változásokat hozunk létre.

 • Szaktanácsot  nyújtunk. Az intézmény valamennyi működési folyamatát átvilágítjuk és javaslatokat teszünk az új megoldásokra.
 • Meghatározzuk a munkafeladatokhoz tartozó felelősségi, jog- és hatásköröket.
 • Elkészítjük a szükséges dokumentációkat: stratégiától a munkaköri leírásokig.   
 • Vállaljuk a közreműködést projekttervek (pl. pályázatok) kidolgozásában, a projektek és a vállalati folyamatok monitoringjában, kontrollingjában.
 • Feltárjuk a vállalati tevékenységet meghatározó normákat: A normák és viselkedések elemzésével pedig azonosítjuk azokat a nemkívánatos, vagy diszfunkcionális normákat, melyek akadályozzák a szervezeti hatékonyságot.
 • Részt veszünk az eredményes vállalati kommunikáció kialakításában.

 

Vissza a nyitólapra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kollár és társai egyéni, pár és családi életvezetési tanácsadása          tel.: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

*Felnőtt életvezetési tanácsadás, *Gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, *Korrepetálás. tehetséggondozás, *Pár, és családi életvezetési tanácsadás, *Társkeresési tanácsadás

*Kommunikációs tréningek, *Művészetterápia

*Szervezetfejlesztés,

*Rólunk, *Blog, *Online tanácsadás

*Pszichotesztek, *Cikkek, *Linkek

*Fórum

 

*Vissza a lap tetejére

 

https://szervezetepites.hu