https://szervezetepites.huDr. Kollár és társai egyéni, pár és családi életvezetési tanácsadása          tel.: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

Dr. Kollár József publikációi

 

    Konzultációk (mediációk, terápiák)

 

  Szervezetfejlesztés

 

  RÓLUNK

    Elérhetőség

 

    Térkép

 

    Csapatunk

Dr. Kollár József bemutatkozása

 

Új irodalmi munkák
 
Versek
 
Tudományos munkák
 
Publikációk*
 
Kapcsolatok

 

    Módszerünk

 

    Árak

 

  BLOGJAINK

  ONLINE

  TANÁCSADÁS

 

  Pszichotesztek

  Fórum

  Cikkek

  Újdonságok

  Linkek

 

  ELÉRHETŐSÉG

 

 

 Legutolsó frissítés

 2008.09.09.

 

  Megjelölheti kedvenc   

  honlapjaként:

  nyomja meg a CTRL +D   

  gombokat

Vissza a nyitólapra

 

Ugrás a legújabb cikkekhez

v      Monográfia 

1997. – Kiűzetés a Gutenberg téri galaxisból Seneca Kiadó, Budapest, 1997 – 72 p. – Versek

Recenziók:

Orosz Ildikó – Kollár József: Kiűzetés a Gutenberg téri galaxisból Könyv – 1998, január, 29., 10.

G. Komoróczy Emőke – Kiváló sporthulla Az Irodalom Visszavág – 1999/ 1. http://www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=474

2000. –Hattyú a komputer vizén (Posztanalitikus elme- és művészetfilozófia; kognitív tudomány) – PPKE, BTK, Piliscsaba 2000 – 168 p.

Recenziók:

Pléh Csaba – A Dos a boncasztalon – ÉS, XLIV. ÉVFOLYAM, 2000, 27. 18. http://www.es.hu/old/0027/kritika.htm

Ruzsa Ferenc – A rút kiskacsa a Szökőkútnál – Magyar Filozófiai Szemle, 2000/4-6. 420-431. http://epa.oszk.hu/00100/00186/00007/ruzsa0004.html

Szikra Ágnes – Hálófonák – Magyar Narancs, 2000, július, 27., 39.

Pápai György – Kollár József: Hattyú a komputer vizén – Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 2001, 1.  http://www.kontextus.hu/Buksz/2001_01/szemle/szemle.html#papay

Készman József – Egohiszti - Gépelmék kora – Balkon, 2001, 03. http://www.balkon.hu/balkon_2001_03/kollar_text.htm

Molnár Dániel – Egy filozófus énkeresése a virtualitás tükrében – Az Irodalom Visszavág, 2001, http://www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=251

2003. – A távol- és jelenlét esztétikája Tót Endre művészetében / Aesthetics of Presence and Absence in Endre Tot's Art – Új Művészet Kiadó, Budapest, 2003, – 226 p. (magyar és angol nyelven, társszerzővel)

Recenziók:

Hernádi Miklós – „Valami új avantgárdnak nyomát se látni” – ÉS, 47, 28. szám

Pap Vera Ágnes – Sinkovits-Kollár: Tót Endre – Szépirodalmi Figyelő, 2003/4. 112.

Perneczky Géza – Totál mellé – Új Művészet – 2003, október

Borók Szabolcs – Logócentrizmus – Balkon – 2003, november

Tatai Erzsébet – Homo ludens – Műértő – 2004, január

Tatár Sarolta – Önreprezentáció az én halála után – Az Irodalom Visszavág – 2004, tél

Máthé Andrea – Értelmezés vagy kisemmizés? Kollár-Sinkovits: Tót Endre –, Holmi – 2004, 8.

v      Fordítás

2003. – Richard Shusterman – Pragmatista esztétika – Kalligram, Budapest-Pozsony – (Fordította, utószó: Kollár József) – 512. p.

Recenziók:

Bárány Tibor – Pragmatisták a házban –  ÉS – 48. 20

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=KRITIKA0426&article=2004-0630-1113-20SCTB

Benyovszky Krisztián – T. S. Eliottól a rapig – Új Szó – 2003. november 13

http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20031113&rub=prnt26272142041&cl=74397

P. Szathmáry István – Richard Shusterman: Pragmatista esztétika – Szépirodalmi Figyelő – 2004/

http://www.szepirodalmifigyelo.hu/04-4-042-Shusterman_PSzathmary.pdf

v      Tanulmányok kötetben

1988. – Gyilkosság a karteziánus színházban? (Hume és a kognitív tudomány) – in Pléh Csaba szerk. Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia – Budapest, Akadémia Kiadó 1998, 19-40 pp

Hivatkozások:

Tófalvy Tamás – Egy nem is olyan különös házasság:

Descartes és a kognitív tudomány – In.: Gervain Judit-Pléh Csaba (Szerk.): A láthatatlan megismerés. Gondolat 2004, 23. p.

http://www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/moderntsz/oktatok/tofalvytamas/Egy%20nem%20is%20olyan.rtf

Mund, K. 2001: Divináció és Szociológia, 53. p

http://hps.elte.hu/~km/tdk.doc

2000 – A mestersége perspektíva ontológiai helye a reneszánszban és most / The Ontological Position of Artifical Perspective in the Renaissance and Today – In Peternák Miklós és Erőss Nikolett szerk. Perspektíva /Perspective, Műcsarnok / C3 – 2000, 309-317 pp.

2001 – Tükörország narcisszuszai (elme- és művészetfilozófia az evolúció virtuálfényében) – In Kampis György és Ropolyi László szerk. Evolúció és megismerés, – Typotex Kiadó, Budapest, 2001, 239-255 pp.

2003 – Saját nyugat (utószó) in Richard Shusterman, Pragmatista esztétika –Kalligram Kiadó, Budapest-Pozsony, 2003

2003 – Naturalizált művészetfilozófia. A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar művészete: történet és elmélet  – Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest, 2003, 165-185 pp.

Recenziók:

Tatai Erzsébet, Nyugtával dicsérd a napot - Gyönyörű ez a mai nap, a nyolcvanas és kilencvenes évek magyar művészetéről: történet és elmélet –Buksz, 2003, tél, 314-320. http://buksz.c3.hu/0304/02birtatai.pdf

Bán András –Történet és elmélet – Műértő, 2003, december

2004 – Az empátia mint analógia (kognitív modell) in. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos szerk.: Az észleléstől a nyelvig – Budapest, Gondolat, 2004, 172- 193 pp.

2005 – Két fejezet a Hattyú a komputer című könyvemből in Zsolnay József szerk.: A tudomány egésze (A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje), (a kézirat lezárva 2005, dec.) – Nemzeti Tankönyvkiadó, PC CD-ROM.

2005 – "Én állok minden fülke-fényben" (Naturalizált művészetfilozófia) in Markója Csilla szerk. Re-produkciók (Elméleti írások és elemzések a kortárs művészetről) – Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Budapest, 2005, 13-22 pp.

2005 – Álmodnak-e a diákok elektromos tanárokról? (Esztétizált etika evolúciós nézőpontból) u.o. – 2005, 23-39 pp.

2006 – Agyak a tartályban, a Mátrix és a vallási tapasztalat in Mezei Balázs szerk. Az értelemig és tovább, Szent István Társulat, Budapest, 2006, megjelenés alatt

2006 – Posztmodern én- és tudásgyár in Balogh Gábor (szerk.) A gondolkodás új útjai, Gondolat, 2006, megjelenés alatt

2006 – Az áramlások terei (Az épület mint szobor, a szobor mint épület) –

Szobrászat és környezet – Magyar Szobrász Társaság, Budapest, 2006.

 

v      Tanulmányok periodikumban

 

1998 – Egy intelligens nagynéni villával eszik? (Hume és a klasszikus kognitivizmus) – Magyar Filozófiai Szemle, 1998/1-2-3. 71-104 pp.

Hivatkozás:

Csató Károly– Egy utolsó szociográfia felé

http://forras.rkk.hu/9907/csato.html

1997/98 – Gyilkosság a karteziánus színházban? (Hume és a kognitív tudomány) – Magyar Pszichológiai Szemle, 1997/98, LIII. (37), 1-4. 19-40 pp.

Hivatkozás:

Tófalvy Tamás – Egy nem is olyan különös házasság:

Descartes és a kognitív tudomány – In.: Gervain Judit-Pléh Csaba (Szerk.): A láthatatlan megismerés. Gondolat 2004, 23. p.

http://www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/moderntsz/oktatok/tofalvytamas/Egy%20nem%20is%20olyan.rtf

Mund, K. 2001: Divináció és Szociológia, 53. p

http://hps.elte.hu/~km/tdk.doc

 1999 – "Az elme- és a művészetfilozófia flörtje”, Gond, (A debreceni esztétikai kongresszus különszáma) – 1999, 127-140 pp.

1999 – Illúziók illúziók nélkül (Elme- és művészetfilozófia)  – Az Irodalom Visszavág, 1999, ősz, 100-108 pp.

2000 – Polüphémosz szeme – Vulgo, 2000/1-2, 263-273 pp.

2000 – Hogy mily álmok jőnek – Életünk, 2000/3. 266-275 pp.

2001 – Ki fél a kövér szerdáktól? (Az aspektuslátás, a másodlagos jelentés, valamint a seeing-as, a seeing-in és a stílus) – Magyar Filozófia Szemle, (Wittgenstein különszám) 2001, 3, 399-415 pp.

2002 – Stills from the Soap Opera: The Death of Painting – PRÆSENS, 2002, 2, 118-121 pp.

2002 – Bilder einer Seifenoper: Der Tod der Malerei – PRÆSENS, uo.

2004 – Digitális Nietzsche (Nietzsche és a kognitív tudomány) – Életünk, 2004, 702-712 pp.

2004 – End-of-millenium Virtual Lights and Shadows – in C:/kapi8, 2004. SR Design Studio Bt.

2005. Ethics from an evolutionist point of view – Ethical Perspectives, 2005, 6. 89-102 pp.

2005 – Én állok minden fülkefényben (Naturalizált művészetfilozófia) – Pro-Philosophia, 2005, 42, 107-114 pp.

2005 – Az elme mint holonikus rendszer (Koestler és a kognitív tudomány) – Pro-Philosophia, 2005, 43, 13-20 pp. valamint Iskolakultúra. 2005, 8

2006 – Kiborgián túl –eVilág,, 2006, október, 7-13 pp.

2006 – Digitália mint metafizikai laboratórium

 

v      Periodikumban megjelent művészetfilozófiai esszék, kritikák

 

1995 – Biciklizni jó! Hanne Nielsennel a vázon, (Kierkegaard művészetfilozófiája) ­ Új Művészet, 95, 7-8. 59. pp.

1995 – Mi van? Semmi. (Tót Endre retrospektív kiállítása a Műcsarnokban – Új Művészet, 95, 10. 18-20 pp.

1995 – Hiszi a PC, Enigma, 1995,

 „Acélmosollyal az inga tövében,” Balkon, 1995. május,

 „Tetten ért halak”, Balkon, 1996, január-február,

 „Repülő disznók”, (Művészet a művészettörténet vége után, Balkon, 1996. április-május.

 „Hello, Cindy(k), Cindy Sherman kiállítása és A. Danto művészetfilozófiája”, Balkon, 1996, június

 „Előkészített véletlen”, Új Művészet, 1997, március

 „Hattyú a komputer vizében”, Új Művészet, 1997, március

 „Soha nem térünk ide vissza”, Új Művészet, 1997, május-június

 „A nagy illúzió nagy illúzió”, Új Művészet, 1997. október-november.

 „Paintingelni jó?” Balkon, 1997, március

 „Szellem a gépben”, Új Művészet, 1998. Január-február

 „Aki elveszíti énjét, megtalálja azt”, Új Művészet, 1998, április

 „Termékváltás a metaforagyárban”, Új Művészet, 1998. augusztus

"Lágyabban játszd a halált!" Új Művészet, 1998, december 19-22.

"More Gently Play Death!" uo. 62-63.

"Agyírás, elmeolvasás", Új Művészet, 1999, március, – Erdély Miklós művészete

"Század az ezredvégen, avagy épülj be!", Új Művészet, 1999, december

"Épülj be vagy ne épülj be, mindkettőt megbánod!" Az Irodalom Visszavág, 2000 tél

"Posthacker barkácsművészet", Új Művészet, 2000, június

"Budimérő az Image Engine-ben", Balkon, 2000, május

"Warhol a szárnyas fejvadász", Balkon, 2000, augusztus

"Sárgamezes zombi", Balkon, 2000, november

"Az elektromos farkasok szeretik a bárányokat?" Új Művészet, 2000, november

"Az ezredvég virtuálfényei és -árnyai", Új Művészet, 2001, január

"Szabadpart", Új Művészet, 2001, április

"Fémes álmok (Doug Aitken Los Angeles-i művész kiállítása Wolfsburgban)" 2001. Új Művészet, augusztus

"Kiborg vagy Istennő?", Új Művészet, 2001december

"Occam borotvája megvillan", Új Művészet, 2002, május

"Videódák", Új Művészet, 2002, augusztus

"Végül csak egy maradhat?" Balkon, 2002, szeptember

"Vidulj, gyászos elme!", Új Művészet, 2003, január

"Az elmélet gyakorlata", ÉS, 2003, december, 12.

"Techné vagy techno: a korszak gigantikus, elektromos szemén át nézni a világot", Műértő, 2004, február

"Szép múlt vár ránk" Új Művészet, 2004, február – Bill Viola kiállítása a londoni National Gallery-ben

"Hogyan legyünk profi amatőrök?", Új Művészet, 2004, március – Rosszcsontok című kiállítás a Műcsarnokban

 „Egészen, ami részben” (Peter Weribelről), Új Művészet, 2005, május

 „…és minden pillanat elillan” – Pillanatkép – Digitális művészet a Műcsarnokban, Új Művészet, 2006, január

„Megáll az idő.” Waliczky Tamásról – Új Művészet, 2006, február

 

v      Recenziók

 

"Hamisítás hamisítás" (Radnóti Sándor Hamisítás című könyvéről), Új Művészet, 1996, július 14

„Sok a szöveg?”, Új Művészet, 1996, augusztus
"L. Menyhért László: Képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében", Új Művészet, 1997, március

„Olvasó és olvasónő, Don Péter >> A proletárdiktatúra kultúrpolitikája nem lehet Guttmann-nadrág”, Új Művészet, 1997. április
"A vassorrú babe-ek esete Artur C. Dantóval" (Arthur C. Danto A közhely színeváltozása című könyvéről), Új Művészet, 1997, május-június

 „Szent-e a hetes szám, Hegyi Lóránd: Pincehelyi”, Új Művészet, 1997, december
"A (szem)éremnek két oldala van" (Kép, fenomén valóság, szerk. Bacsó Béla), Új Művészet, 1999, január

"Fénykép készült FORTE filmre" (Jonathan Crary: A megfigyelő módszerei című könyvéről), Magyar Pszichológiai Szemle, 2001, LVI.2

"Mesterséges örömök kertje" (Crozier: Pszichológia és design, ford.: Farkas András), Új Művészet, 2001, november

"Secretum sigillum" (L. Simon László művészkönyvéről), Szépirodalmi Figyelő, 2003, 6.

„Andy Warhol filozófiája A-tól B-ig”, Szépirodalmi Figyelő, 2005, 3

„Emlékezz Phlebasra”, Szépirodalmi Figyelő, 2005, 4

 

Vissza a nyitólapra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kollár és társai egyéni, pár és családi életvezetési tanácsadása          tel.: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

*Felnőtt életvezetési tanácsadás, *Gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, *Korrepetálás. tehetséggondozás, *Pár, és családi életvezetési tanácsadás, *Társkeresési tanácsadás

*Kommunikációs tréningek, *Művészetterápia

*Szervezetfejlesztés,

*Rólunk, *Blog, *Online tanácsadás

*Pszichotesztek, *Cikkek, *Linkek

*Fórum

 

*Vissza a lap tetejére

 

https://szervezetepites.hu