http://www.pszichológusom.huDr. Kollár és társai egyéni, párkapcsolati és családi életvezetési tanácsadás, mediáció          bejelentkezés: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

 Éjjel-nappal hívható tanácsadás: 06-90-602-403 (emeltdíjas: 200 Ft+Áfa/perc)

A problémám megoldásához kit válasszak?

 

   Konzultációk (mediációk, terápiák)

 

  Szervezetfejlesztés

 

  RÓLUNK

  BLOGJAINK

  ONLINE

  TANÁCSADÁS

 

  Pszichotesztek

  Fórum

  Cikkek

  Újdonságok

  Linkek

 

  ELÉRHETŐSÉG

 

 

 Legutolsó frissítés

 2008.09.09.

 

  Megjelölheti kedvenc   

  honlapjaként:

  nyomja meg a CTRL +D   

  gombokat

Vissza a nyitólapra

 

Csoportunk tagjai:  szakembereink ->klikk 

pszichológusok, elmefilozófus, költő, műkritikus,  mediátorok, pedagógusok, kommunikációs szakértők...

 

Módszereink:

Mikor alkalmazzuk a mediációt? ->klikk

Mikor van szükség személyi,  párkapcsolati, családi tanácsadásra? ->klikk

 

 

"Az emberi magatartásról évezredek óta óriási ismeretanyagot halmozott fel a mindenre kíváncsi emberi szellem, mindenekelőtt az irodalom és részben a filozófia (mely utóbbiból csak az utolsó száz évben különült el a pszichológia tudománya).

 

Valamiről, ami ilyen régóta az emberek figyelmének középpontjában áll, látszólag nehéz újat mondani- és különösen nehéz az újjal az írók, a művészek és a filozófusok figyelmét felkelteni.

 

Hiszen ők, legalábbis a legnagyobbak közül, valóban mélyebben látó, rafináltabb szakértői az emberi léleknek, mint a legtöbb pszichiáter, vagy pszichológus -még ha tudásukat nem is elvont-általános, hanem érzéki-közvetlen rögzítik és adják is elő."

 

(Forrás- Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis)

 

 

 

"Dosztojevszkij után Freud valóban inkább tudósítónak tekinthető... olyan jelenségeket igyekezett a tudomány nyelvére lefordítani, amelyeket addig csak a művészetnek sikerült megközelítenie."

 

(Forrás- Bodnár, 1965, 43.)

 

Mikor indokolt a mediáció?

 • Ha az egymással megromlott viszonyban lévő felek (partnerek, családtagok, munkatársak, szomszédok) szeretnék megőrizni, vagy helyreállítani a személyes jó kapcsolatukat, a kiengyensúlyozott munkakapcsolatukat.
   

 • Ha az idő és a költségek mindkét fél számára fontos tényezők: drága és elhúzódó, valamint bizonytalan kimenetelű peres eljárás helyett a mediáció a kíméletes megoldás.
   

 • Ha a partnerek nem tudják maguk megoldani a problémáikat például azért, mert lecsökkent, eldurvult, vagy akár meg is szűnt közöttük a kommunikáció.
   

 • Ha a vitában őrlődők felnőtt módjára maguk akarják irányítani a sorsukat , semmint átadják azt a jogászok, az ügyvédek, a bírók kezébe és szabadon eresszék a jog végtelen útvesztőjében.
   

 • Ha az ügyüket nem kívánják "megszellőztetni", hiszen fontos a jó hírnevük megőrzése, a problémájuk kényes, bizalmas, diszkréciót igényel.
   

 • Ha a úgy érzik, nehéz helyzetben vannak, ha további feszültségekkel, szorongásokkal teli időszak vár rájuk, esetleg bizonytalan kimenetelű jogi eljárás küzdelmének terhe súlyosbíthatja az életüket.

Mit kell tudni a mediációról?

Az emberi kapcsolatok velejárója a konfliktus. Családban, iskolában, munkahelyen, párkapcsolatban, üzleti életben, politikában, mindenhol jelen van. A különbségek abban mutatkoznak meg, hogyan kezeljük konfliktusainkat. Ha képesek vagyunk tárgyalni a másik féllel, akkor a kapcsolatunk épülni fog, ha harcolni tudunk csak, romboljuk kapcsolatainkat. Van, aki mindezt tudja, de külső segítség nélkül nem képes megvalósítani.

Tulajdonképpen amióta közösségben élünk, azóta ismert ez a funkció. Minden korban szükség volt olyan személyekre, akik a közösségben elmérgesedett konfliktusok megoldásában segíteni tudtak. A falu legidősebb embere, a pap,  a rabbi, a tanító, stb. Általában ott várható sikeres közvetítés, ahol a felek sorsa a későbbiekben is össze van kötve: szomszédok, szülők, üzletfelek, osztálytársak, stb. Ilyen esetekben mindkét fél érdeke, hogy ki tudják alakítani azokat az együttélési szabályokat, amely a köztük fennálló tartós feszültséget csökkenti.

Ha a vitázó felek mediátor - egy semleges, a vitában nem érintett, konfliktuskezeléshez értő harmadik fél- segítségét veszik igénybe, akkor egy olyan folyamatban vesznek részt, amelyben a mediátor tartja kézben a vitát, veszekedés helyett két egyenrangú fél tárgyalásává alakítja... és végül mindkét fél nyertesnek érzi magát.

Csak az aktuális problémák kerülnek megbeszélésre, és azok jövőbeni megoldása a feladat. Múltbeli ügyekkel, az igazság, a bűnös keresésével a másik fél személyiségjegyeinek, a felek egymáshoz való viszonyának megváltoztatásával nem foglalkozik a mediáció. Mindenki magát képviseli, az elhangzottak titokban maradnak..

A mediáció, ez az ősi módszer gyors, olcsó, és kevésbé fájdalmas megoldása az emberek közötti konfliktusoknak. A tárgyaláson részt vevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak a mediátoroktól, amit hasonló helyzetekben  alkalmazni is tudnak. 

A mediációban nincs szükség tanúkra, anyagilag megterhelő ügyvédekre és mégköltségesebb peres eljárásokra...

 

 

 

Mikor indokolt az egyéni, a párkapcsolati, a családi tanácsadás?

 

„Úgy érzem magam, mintha eltévedtem volna és valakitől megérdeklődném a hazafelé vezető utat. Azt  mondja, majd ő elvezet, és elindul velem egy szép, sima úton.

Egyszerre csak véget ér az út. S ekkor így szól: „Most már nem kell egyebet tenned, csak megtalálnod az innen hazafelé vezető utat."

(Wittgenstein: Észervételek)

 

 • Naponta vitatéma a házimunka, a gyerek tanulmányi eredménye, a szabadidejének eltöltése, baráti társasága?

 • Elmaradnak a közös családi programok, a beszélgetések? A feszültség egyre nő?

 • Esetleg már szinte alig beszélnek egymással?

 • Úgy érzik, hogy még megpróbálnák megmenteni a közös életüket: önmagukért, a gyermekeikért?

 • Ha az "elveszett" gyermek szeretné visszakapni a szüleit, ismét egy boldog családban élni?

 • Ha nagyobb esemény előtt áll.

 • Ha krízisben, "szétesettnek" érzi magát.

  Terápia Konzultáció
Célcsoportja Család, beteg taggal. Egészséges család.
Probléma Zavarok a testi, lelki, szociális szférában. Elakadás a családi élet fejlődésében, krízis, kapcsolati, alkalmazkodási, életvezetési zavarok.
Alapképzettség Orvos, pszichológus . Segítő foglalkozású szakemberek.
Elméleti iskolák Szoros kötődés egy iskola mentén. Multidiszciplináris. Kevésbé elkötelezett egy irányzat mellett, szabadabban alkalmazhat új módszereket, eszközöket.
Módszertan Körülhatároltabb, kötöttebb. Eklektikusabb, sokféle, olykor meglepő eszközöket használó.
Keretek Szigorúak. Lazábbak.
Indikáció, a probléma megjelenési formája Krízis elakadással Elakadás a családi életvezetésben.
Intervenciók, beavatkozások Módszertanilag, irányzatilag szigorúan kötöttek. Érdekes, új módszerek is alkalmazhatók.
Betegségkép Rosszul funkcionáló családi életvezetés. Fejlődésben elakadt családi életvezetés.

(Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna táblázatának átdolgozott verziója)


 •  

 

 

Az egyes szakterületek meghatározása megtalálható egyebek mellett: http://www.wikipedia.org

 

 

 

Vissza a nyitólapra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kollár és társai egyéni, pár és családi életvezetési tanácsadása          tel.: 06-30-33-11-878   e-mail: [email protected]        karriertervezés, szervezetépítés                    

*Felnőtt életvezetési tanácsadás, *Gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, *Korrepetálás. tehetséggondozás, *Pár, és családi életvezetési tanácsadás, *Társkeresési tanácsadás

*Kommunikációs tréningek, *Művészetterápia

*Szervezetfejlesztés,

*Rólunk, *Blog, *Online tanácsadás

*Pszichotesztek, *Cikkek, *Linkek

*Fórum

 

*Vissza a lap tetejére

 

https://szervezetepites.hu